GENERAL SYSTEM AUDIT - Societate de Audit financiar, Contabilitate, Expertiza, Evaluare, Consulting, Lichidare.

  Home   Servicii   Staff   Portofoliu   Contact
 
       S.C. General System Audit S.R.L., Societate de Audit, Contabilitate, Expertiza, Evaluare, Consulting si Lichidare, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, va supune atentiei oferta sa de servicii profesionale:
 
   1.  Audit financiar  
 

       Suntem Membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si detinem experienta in auditarea situatiilor financiare ale entitatilor economice, precum si in auditarea proiectelor finantate din fonduri externe.

       Auditul financiar extern se desfasoara in concordanta cu Standardele Internationale de Audit (ISA) publicate de IFAC.

       Suntem atestati si inregistrati la CNVM ca auditori financiari ai entitatilor din piata de capital.

       Activitatile reprezentantelor firmelor straine din Romania, precum si activitatile asociatiilor, fundatiilor si a altor persoane cu si fara scop lucrativ sunt audiate conform reglementarilor profesioanale in domeniu.

       La solicitarea clientilor nostri romani sau straini, Rapoartele si ertificatele de audit se editeaza atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala.

 

       Auditul intern se desfasoara in concordanta cu Reglementarile CAFR si in conformitate cu Standardele pentru Practica Profesionala in domeniul auditului intern, vizand:

   ●  Sa ajute entitatea prin identificarea si evaluarea riscurilor semnificative si sa contribuie la imbunatatirea sistemelor de management al riscurilor de control;

   ●  Stabilirea si mentinerea unui sistem care sa permita monitorizarea actiunilor intreprinse ca urmare a dispozitiilor managementului;
   ●  Evaluarea controlului intern;
   ●  Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a riscurilor si pierderilor de orice fel.
       Misiunea, competentele si responsabilitatea auditului intern vor fi definite in mod formal intr-o "Carta" care va corespunde normelor si va fi supuse spre aprobare conducerii entitatii.
 
   2.  Organizarea si tinerea contabilitatii  
 
       Suntem Membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). Serviciile noastre acopera toate aspectele contabile de la inregistrarea lunara a operatiunilor economice si financiare la intocmirea si certificarea situatiilor financiare ale intreprinderii si prezentarea imaginii firmei pe care o conduceti in conformitate cu cerintele profesionale in materie. Activitatea se desfasoara in concordanta cu referentialul contabil aplicabil entitatii Dvs., vizand:
 

   ●  Inregistrarea contabila a operatiunilor economice si financiare;
 
   ●  Intocmirea statelor de salarii;
 
   ●  Calculul obligatiilor salariale si intocmirea documentelor de plata lunare aferente;
 
   ●  Inregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
 
   ●  Intocmirea si depunerea actelor aditionale  de modificare a contractelor de munca, precum si a tuturor formalitatilor legate de relatiile de munca;
 
   ●  Intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari;
 
   ●  Stabilirea obligatiilor lunare si trimestriale datorate bugetului de stat consolidat;
 
   ●  Intocmirea si depunerea la organele in drept a declaratiilor lunare, trimestriale, anuale conform legislatiei in vigoare;
 
   ●  Intocmirea registrului jurnal si a balantei de verificare;
 
   ●  Intocmirea situatiilor semestriale si anuale si depunerea acestora la Oficiul Registrului Comertului si la celelalte institutii ale statului.
 
       Pentru prestarea serviciilor contractate utilizam programe de contabilitate performante, agreate de Ministerul Finantelor sau putem utiliza programele detinute de firma Dvs. Intreaga documentatie se realizeaza atat pe suport de hartie, cat si pe suport electronic.
 
   3.  Consultanta financiar-contabila  
 
       Fie ca este vorba de un proiect investitional, de obtinerea unui credit bancar, de intocmirea unui studiu de fezabilitate, de organizarea contabilitatii sau aplicarea modificarilor reglementarilor contabile, specialistii nostri va vor furniza raspunsul sau solutia dorita. Asiguram asistenta si consultanta:
 
   ●  Pentru solutionarea litigiilor cu autoritatile fiscale;
 
   ●  Cu ocazia controalelor fiscale;
 
   ●  In relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM).
 
       Cautati raspunsuri sau puneti intrebari? Consilierea pe probleme financiar-contabile se realizeaza prin specialistii nostri permanent, prin diferite canale de comunicare: E-Mail, telefon, corespondenta scrisa, la solicitarea Dvs. sau la initiativa noastra, astfel incat sa fiti informat in permanenta cu noutatile legislative in domeniu.
 
 
   4.  Rapoarte (analiza financiara) pentru manageri  
 
       Prin rapoartele de analiza economico-financiara va ajutam sa intelegeti mai bine rezultatele obtinute si sa va adaptati activitatile viitoare pentru optimizarea pozitiei si performantei financiare.
       Doriti sa fundamentati si elaborati bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada/perioadele urmatoare?
       Doriti analiza fluxurilor financiare si intocmirea situatiei Cash-Flow pentru stapanirea mai buna a fluxurilor de numerar sau la cererea institutiei de credit?
       Doriti o analiza a datoriilor si creantelor societatii, analiza costurilor, propuneri si solutii de minimizare a acestora?
       Veti gasi raspunsul potrivit printr-o colaborare de succes cu firma noastra.
       Abordam entitatile in functie de specificul fiecareia pentru a le oferi informatiile, analizele si evaluarile de care au nevoie pentru a lua cele mai potrivite si profitabile decizii.
 

   5.  Expertiza contabila  
 
       Prin specialistii nostri efectuam expertize contabile  dispuse de organele judiciare sau expertize contabile extrajudiciare solicitate de persoane fizice sau juridice.
       Ne puteti contacta pentru expertize judiciare si extrajudiciare in calitate de expert consilier (expert parte).
       Efectuam expertize pentru:
 
   ●  Verificarea modului in care operatiunile economice au fost inregistrate in contabilitate;
 
   ●  Verificarea gestiunii administratorului din care sa rezulte sumele incasate si platile efectuate;
 
   ●  Verificarea calculului penalitatilor si majorarilor efectuate de autoritati;
 
   ●  Verificarea activitatii contabile;
 
   ●  Verificari pe diverse tematici in functie de necesitatile si interesul Dvs.
 
 

   6.  Evaluare  
 
       Prin specialistii si colaboratorii nostri efectuam in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si in corelare cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS-IFRS) lucrari de:
 
   ●  Expertiza si evaluare de bunuri imobile;
 
   ●  Expertiza si evaluare de intreprinderi;
 
   ●  Evaluarea pentru inregistrarea in contabilitate;
 
   ●  Evaluari pentru delistarea societatilor cotate si retragerea de pe piata de capital.
 
   7.  Lichidare judiciara si extrajudiciara  
 
       Prin specialistii nostri, membri ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) efectuam:
 
   ●  Lichidari judiciare in baza Legii insolventei Nr. 85/2006;
 
   ●  Lichidari administrative in baza Legii societatilor comerciale Nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare prin Legea 441/2006;
 
   ●  Fuziuni prin absorbtie sau prin contopirea mai multor societati;
 
   ●  Divizari de societati comerciale.
 
   8.  Alte servicii  
 
       In parteneriat cu avocati de prestigiu, societatea noastra asigura urmatoarele servicii:
 
   ●  Asistenta si consultanta pentru infiintare de societati comerciale;
 
   ●  Asistenta si consultanta pentru modificarea actului constitutiv (schimbarea denumirii firmei, schimbarea/preschimbarea certificatului de inregistrare, cesiune de parti sociale - intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar in/din firma, numirea sau revocarea unui administrator, majorarea de capital social cu numerar sau cu aport in natura, diminuarea capitalului social, schimbarea sediului social, infiintarea/desfiintarea unor puncte de lucru, modificarea sau completarea obiectului de activitate, schimbarea formei juridice a societatii);
 
   ●  Asistenta pentru redactarea si publicarea hotararilor Adunarilor generale, ordinare si extraordinare conform cerintelor legale, pentru inscrierea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului;
 
   ●  Obtinerea de certificate constatatoare, suspendarea activitatii unei firme pe  perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului, indreptarea unor erori materiale, precum si orice alta relatie cu Oficiul Registrului Comertului;
 
   ●  Asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca;
 
   ●  Asistenta juridica in diverse proceduri administrative in vederea desfacerii contractelor de munca;
 
   ●  Consultanta privind aplicarea prevederilor Legii 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 privind administrarea societatii, tinerea adunarilor generale, redactarea hotararilor adunarilor generale, ordinare si extraordinare.
 

  ●           ●           ● 

 
       Pentru mai multe informatii in legatura cu firma noastra si cu serviciile aferente, va invitam sa ne Contactati.
       Pentru a discuta si alte aspecte legate de o posibila colaborare, va propunem o intalnire la sediul Dvs. cat mai curand posibil.
 
       Design by: www.Rafil-House.com
 

Informari Publice | Raport Cookies | Politica de Cookies | Acord de Confidentialitate | Termeni si Conditii